Elektromont S.A. jako wykonawca miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Urząd Miejski w Elblągu, organizator przetargu nieograniczonego dotyczącego budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu – części pasywnej, poinformował o dokonaniu wyboru Konsorcjum firm Elektromont S.A. (uczestnika konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZACHÓD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim jako wykonawcę zadania.
Łączna wartość robót wynosi 10 490 000 złotych netto. Ustalenie wartości i zakresu prac przez poszczególnych uczestników Konsorcjum nastąpi przed podpisaniem umowy, o którym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Termin wykonania prac: wrzesień 2010 r.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie instalacji teletechnicznych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”