Zmiana w obsadzie stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 07.01.2011 r. otrzymał Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, które miało miejsce 5 stycznia 2011 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została uchwała o odwołaniu, na wniosek zainteresowanego, Wiceprezesa Zarządu – Pana Jacka Charążki. Powodem rezygnacji z pełnionej funkcji jest planowane przejście do Rady Nadzorczej.

Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została Uchwała o powołaniu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Jerzego Rymarowicza, pełniącego dotychczas funkcję Dyrektora ds. Produkcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”