Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14.02.2011 r.
  2. Raport roczny za 2010 r. – 22.04.2011 r.
  3. Raport  kwartalny za I kwartał 2011 r. – 13.05.2011 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2011 r. – 12.08.2011 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – 14.11.2011 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.