Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu 12/2010 – EBI z dnia 24 marca 2010 roku Spółka otrzymała podpisane aneksy do Umowy na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w nowo budowanym Centrum Handlowym Turawa w Opolu.

Strony rozszerzyły zakres wykonywanych prac oraz zwiększyły wartość umowy. Dotychczasowa wartość umowy to 6 350 000 zł netto. Ostatecznie Strony ustaliły, że za wykonanie przedmiotu umowyEmitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 7 855 526,49 zł netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.