Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 18 stycznia 2011 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 16.11.2010 do 20.12.2010 r. dokonała sprzedaży łącznie 8967 szt. akcji Elektromont S.A.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 617963

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,51%

Liczba przysługujących  głosów 617963

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,51%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 608996

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,36%

Liczba przysługujących  głosów 608996

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,36%

Data transakcji  Kupno/sprzedaż  Wolumen       Cena

16.11.2010            Sprzedaż               1 szt.       Średnia cena 1,61 zł.

23.11.2010            Sprzedaż           699 szt.       Średnia cena 1,50 zł.

25.11.2010            Sprzedaż         4257 szt.      Średnia cena 1,50 zł

26.11.2010            Sprzedaż         1700 szt.      Średnia cena 1,51 zł

01.12.2010            Sprzedaż          700 szt.       Średnia cena 1,50 zł

03.12.2010           Sprzedaż            200 szt.       Średnia cena 1,54 zł

07.12.2010           Sprzedaż                1 szt.       Średnia cena 1,50 zł

08.12.2010           Sprzedaż                2 szt.       Średnia cena 1,50 zł

09.12.2010           Sprzedaż                2 szt.       Średnia cena 1,50 zł

10.12.2010           Sprzedaż           496 szt.       Średnia cena 1,50 zł

13.12.2010         Sprzedaż                 1 szt.      Średnia cena 1,50 zł

14.12.2010          Sprzedaż                 1 szt.      Średnia cena 1,50 zł

15.12.2010         Sprzedaż                  2 szt.      Średnia cena 1,50 zł

16.12.2010         Sprzedaż             902 szt.      Średnia cena  1,50 zł

17.12.2010         Sprzedaż                  2 szt.     Średnia cena 1,50 zł

20.12.2010         Sprzedaż                  1 szt.     Średnia cena 1,50 zł

Podstawa prawna: art. 56 Ustawy o ofercie publicznej