Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 04.04.2011 r. do siedziby Spółki Elektromont S.A. wpłynął wniosek od Akcjonariusza Elektromont S.A. posiadającego 1.254.500 akcji Spółki – co stanowi 19,30% kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe