Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż dnia 17 maja 2011 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Pana Jacka Charążki. Akcjonariusz poinformował, że w wyniku sprzedaży akcji dokonał zbycia 5 507 szt. akcji Elektromont S.A. za kwotę 8 510,78 zł ( 2 177,46 EURO) oraz dnia 09.05.2011 roku przekazał w formie umowy darowizny 650 000 akcji ELEKTROMONT S.A. za kwotę 780 000,00 złotych (198 979,59 EURO).

Akcjonariusz poinformował, że przed transakcjami posiadał 2 014 514 akcji Elektromont S.A. co stanowiło 30,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Akcjonariusz poinformował, że aktualnie posiada 1 359 007 akcji Elektromont S.A. co stanowi 20,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji