Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. podpisaną umowę na roboty dodatkowe w ramach umowy o Wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/ Modlin.
Wartość umowy na roboty dodatkowe wynosi 487.302,00  zł netto.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.