Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 28 lipca 2011 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 07.01.2011 r. do 25.07.2011 r. dokonała transakcji na akcjach Elektromont S.A. za kwotę 5 335,06 Euro (20 779,03 PLN) Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 608996

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,36%

Liczba przysługujących  głosów 608996 

 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,36%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 594357 

 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,14%

Liczba przysługujących  głosów 594357

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,14%

Data transakcji 

Kupno/Sprzedaż 

Cena                  

Wolumen

25.07.2011 

K 

Średnia cena 1,08 

51

25.07.2011

S 

Średnia cena 1,02 

1045 

02.06.2011 

S 

1,16

2200 

23.02.2011 

K 

1,41 

83 

18.02.2011 

K 

1,47 

50

08.02.2011 

S 

1,43 

750 

31.01.2011 

S 

Średnia cena 1,42 

1275 

26.01.2011 

S 

Średnia cena 1,43

2751

14.01.2011 

S 

1,49 

1701 

13.01.2011 

S 

1,48 

1700 

12.01.2011 

S 

1,49 

1701 

07.01.2011

S

1,5

1700

Podstawa prawna:

Art. 56 ustawy o ofercie publicznej