Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej na dostawę i wykonanie instalacji elektrycznej dla nowej hali przetwórstwa.

Spółka WEPA poinformowała, że na całość prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Ustalona cena zlecenia wynosi  740 000 zł netto.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”