Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że uzyskał od NAVIMOR-INVEST S.A.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie zadania:  „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – Bulwar Piastowski”.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto1 534 734,50.
Na całość prac związanych z wykonaniem w/w zadania zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 roku.