Zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że uzyskał od NAVIMOR-INVEST S.A.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie zadania:  „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – Bulwar Piastowski”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 534 734,50.
Na całość prac związanych z wykonaniem w/w zadania zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”