Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2011 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pobierz