Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka podpisała aneks do umowy na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym.  Wartość podpisanego aneksu wynosi 522 140 ,06 zł netto.
Łączna przewidywana kwota wynagrodzenia z tytułu Umowy wynosi 3 192 000,00 zł netto.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.