Zawiadomienie o otrzymaniu istotnego zlecenia

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A.  na: wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowo-sportowej w Karlinie.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 640 000,00 zł netto.

Na całość prac związanych z wykonaniem w/w zadania zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone pozostałe warunki. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”