Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:
1.       Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 14.02.2012 r.
2.       Raport roczny za 2011 r. – 18.04.2012 r.
3.       Raport  kwartalny za I kwartał 2012 r. – 14.05.2012 r.
4.       Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. – 13.08.2012 r.
5.       Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14.11.2012 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.