Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pobierz