Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 28 czerwca 2012 r. od Akcjonariusza Elektromont S.A. Pana Jacka Charążki, sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że  w dniach 31.05.2011-27.06.2012 dokonał sprzedaży 93893 akcji ELEKTROMONT S.A. za kwotę 13474,95 EURO (56817,26 złotych). W wyniku transakcji procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 20,91% do 19,46%. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej oraz w czasie sesji na rynku New Connect. .

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1359007

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 20,91%

Liczba przysługujących  głosów 1359007

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 20,91%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1265114

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 19,46%

Liczba przysługujących  głosów 1265114

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 19,46%

Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji poniżej.

DATA TRANSAKCJI

Rodzaj zdarzenia K/S

ILOŚĆ

CENA

WARTOŚĆ

31-05-2011

S

2200

1,2

2640

31-05-2011

S

2150

1,21

2601,5

6-07-2011

S

100

1,1

110

8-07-2011

S

1

1,1

1,1

11-07-2011

S

1

1,1

1,1

12-07-2011

S

1

1,1

1,1

13-07-2011

S

1747

1,1

1921,7

14-07-2011

S

1

1,1

1,1

15-07-2011

S

2

1,1

2,2

15-07-2011

S

1000

1,1

1100

18-07-2011

S

1

1,1

1,1

21-07-2011

S

1

1,09

1,09

22-07-2011

S

1

1,09

1,09

25-07-2011

S

1

1,09

1,09

25-07-2011

S

50

1,09

54,5

19-10-2011

S

496

0,7

347,2

19-10-2011

S

2000

0,71

1420

19-10-2011

S

50

0,7

35

19-10-2011

S

3547

0,7

2482,9

19-10-2011

S

1300

0,73

949

19-10-2011

S

1500

0,73

1095

19-10-2011

S

1004

0,7

702,8

19-10-2011

S

2000

0,7

1400

20-10-2011

S

3600

0,7

2520

21-10-2011

S

1

0,7

0,7

24-10-2011

S

1

0,72

0,72

25-10-2011

S

50

0,7

35

26-10-2011

S

1

0,69

0,69

2-11-2011

S

1

0,66

0,66

3-11-2011

S

630

0,63

396,9

3-11-2011

S

1

0,64

0,64

4-11-2011

S

1

0,63

0,63

4-11-2011

S

930

0,63

585,9

4-11-2011

S

1

0,62

0,62

7-11-2011

S

1

0,64

0,64

8-11-2011

S

1

0,65

0,65

9-11-2011

S

1

0,65

0,65

10-11-2011

S

1

0,65

0,65

14-11-2011

S

1

0,65

0,65

15-11-2011

S

1

0,65

0,65

16-11-2011

S

1

0,65

0,65

17-11-2011

S

1

0,65

0,65

18-11-2011

S

1

0,65

0,65

21-11-2011

S

1

0,63

0,63

21-11-2011

S

190

0,63

119,7

22-11-2011

S

1

0,63

0,63

22-11-2011

S

1

0,63

0,63

23-11-2011

S

1

0,63

0,63

24-11-2011

S

1

0,63

0,63

25-11-2011

S

1

0,63

0,63

28-11-2011

S

1

0,63

0,63

29-11-2011

S

1

0,63

0,63

30-11-2011

S

1

0,63

0,63

1-12-2011

S

1

0,63

0,63

2-12-2011

S

1

0,63

0,63

5-12-2011

S

1

0,63

0,63

30-12-2011

S

1

0,63

0,63

2-01-2012

S

1

0,65

0,65

3-01-2012

S

1

0,65

0,65

4-01-2012

S

1

0,65

0,65

5-01-2012

S

1

0,65

0,65

10-01-2012

S

1

0,65

0,65

12-01-2012

S

1

0,65

0,65

13-01-2012

S

1

0,65

0,65

16-01-2012

S

1

0,65

0,65

17-01-2012

S

1

0,65

0,65

23-01-2012

S

1

0,65

0,65

29-02-2012

S

4500

0,56

2520

1-03-2012

S

4800

0,53

2544

27-06-2012

S

60000

0,52

31200

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji