Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BudInwest Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w multifunkcyjnej hali w Środzie Śląskiej.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 898 000,00 zł netto.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.