Istotne zlecenie

 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od P.B. Calbud Sp. z o.o. zlecenie na kompleksowe wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK-2 w Szczecinie.

Wartość ryczałtowa robót objętych zleceniem wynosi 1 480 000,00 zł .

Szczegółowe warunki zlecenia zostaną zapisane w umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje  w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.