Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. informację o wyborze oferty na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem elementów automatyki, sterowania, systemów elektrycznych i teletechnicznych dla inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” jako najkorzystniejszej.

Wartość oferty wynosi 3 960 032,44 zł netto.

Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, która zostanie podpisana po uzgodnieniach pomiędzy Elektromont S.A. i Navimor – Invest S.A. O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w  2013 i 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu,