Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 7 grudnia  2012 r. od Pana Jacka Charążki , sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz  w dniach 22.10.2012 – 04.12.2012 dokonał transakcji sprzedaży 164 939 szt. akcji Elektromont S.A. za 74 425,54 złotych (18 043,96 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 1 058 882

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 16,29%

Liczba przysługujących  głosów 1 058 882

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 16,29%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 893 943

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 13,75%

Liczba przysługujących  głosów 893 943

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 13,75%

Data transakcji

Kupno/Sprzedaż

Cena

Wolumen

22.10.2012

S

Średnia cena 0,48

151

23.10.2012

S

Średnia cena 0,48

2

24.10.2012

S

Średnia cena 0,48

1

25.10.2012

S

Średnia cena 0,42

31439

13.11.2012

S

Średnia cena 0,44

275

14.11.2012

S

Średnia cena 0,44

1

20.11.2012

S

Średnia cena 0,44

12070

03.12.2012

S

Średnia cena 0,45

53500

04.12.2012

S

Średnia cena 0,46

67500

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji