Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


 

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 22 stycznia 2013 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.    Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 26.06.2012 r. do 04.12.2012 r. dokonała transakcji sprzedaży 34 501 akcji Elektromont S.A. za kwotę 3 431,42 Euro (14 243,37 PLN) oraz transakcji kupna 11 akcji Elektromont S.A. za kwotę 1,17 Euro (4,83 zł). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 590 359

                                                        Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,08%

                                                        Liczba przysługujących  głosów 590 359

                                                        Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,08%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 555 869

                                                  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,55%

                                                  Liczba przysługujących  głosów 555 869

                                                  Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,55%

Data

S/K

Średnia Cena

Ilość

04.12.2012

S

0,46

2000

20.11.2012

S

0,42

2000

02.11.2012

K

0,44

10

25.10.2012

S

0,42

5000

19.10.2012

S

0,49

2000

17.10.2012

S

0,4

7200

16.10.2012

S

0,37

1

19.09.2012

S

0,39

1000

13.09.2012

S

0,4

3800

11.09.2012

S

0,38

2400

27.08.2012

K

0,43

1

27.06.2012

S

0,4

3000

26.06.2012

S

0,41

6100

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych