Istotne zlecenie


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „Interbud –West” Sp. z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na budowie hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym dla firmy Klaus Borne w Gorzowie Wielkopolskim.  W zakres zlecenia wchodzi:

– wykonanie projektu wykonawczego  instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

– wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych z wyłączeniem instalacji SAP,

– wykonanie zasilania i instalacji w budynkach magazynu chemicznego, wartowni i pompowni p-poż.

Uzgodniona cena ryczałtowa za wykonanie robót w powyższym zakresie wynosi 2.931.000,00 netto.

Szczegółowe warunki zlecenia zostaną uzgodnione w umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje  w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.