Istotna informacja


W nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Interbud – West Sp. z o.o., w ramach umowy nr 10/051/IBW/2013, dodatkowe zlecenie na wykonanie montażu koryt kablowych technologicznych w hali produkcyjno-magazynowej na budowie zakładu produkcyjnego Klaus Borne fabryka Drzwi Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zlecenia  wynosi 199 000,00 PLN netto.  

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.