Otrzymanie umowy

Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  A4 Business Park – „Grupa Echo”  podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych w kompleksie biurowym w Katowicach.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 659 063,00 netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.