Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej

Elektromont S.A. informuje, że otrzymał, informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wymianę rozdzielń średniego i niskiego napięcia w Rejonie Zakładu Wzbogacania Rud (ZWR) Polkowice jako najkorzystniejszej.

Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowe warunki zostaną uzgodnione w umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.