Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Energopol Szczecin S.A.   podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego) na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2 404 500,00 netto.

Rozpoczęcie robót 09.09.2013 r., zakończenie 08.09.2014 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.