Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  KGHM Polska Miedź S.A.  Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach umowę na wymianę rozdzielnic RNN11.3 230/400V, RNN14.3 230/400V i RNN16.7 230/400V w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana rozdzielni średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Polkowice”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 4 250 000 netto.

Termin zakończenia robót do 30 tygodni licząc od daty podpisania umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.