Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2013 roku


Zarząd Elektromont S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2013 roku.  Raport zostanie opublikowany w dniu 9 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr EBI nr 1/2013 z dnia 07.01.2013 r.  pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. został określony na dzień 13 sierpnia 2013 r.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”