Sprostowanie błędu


W nawiązaniu do Komunikatu nr 10/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że nastąpiła pomyłka w tytule i treści raportu.

Jest:  Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej

Winno być: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji