Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 13 sierpnia 2013 r. od Pana Jacka Charążki , sporządzonego w Złotoryi, zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że Akcjonariusz  w dniach 27.02.2013 – 12.08.2013 dokonał transakcji sprzedaży 114504 szt. akcji Elektromont S.A. za 60 554,30 złotych (14457,23 EURO). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 755 643

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 11,63%

Liczba przysługujących  głosów 755 643

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,63%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 641 139

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,86%

Liczba przysługujących  głosów 641 139

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,86%

DATA TRANSAKCJI

Rodzaj zdarzenia K/S

WOLUMEN

CENA

27.02.2013

S

18738

0,55 zł

19.03.2013

S

14454

0,49 zł

2.04.2013

S

25

0,50 zł

03.04.2013

S

50

0,50 zł

04.04.2013

S

25

0,50 zł

05.04.2013

S

25

0,50 zł

08.04.2013

S

25

0,50 zł

09.04.2013

S

50

0,50 zł

10.04.2013

S

100

0,50 zł

10.04.2013

S

16882

0,47 zł

08.05.2013

S

3650

0,49 zł

13.05.2013

S

2200

0,50 zł

16.05.2013

S

1350

0,55 zł

6.06.2013

S

12000

0,55 zł

10.06.2013

S

50

0,59 zł

9.07.2013

S

30

0,54 zł

22.07.2013

S

9500

0,52 zł

23.07.2013

S

25

0,53 zł

2.08.2013

S

9895

0,53 zł

7.08.2013

S

100

0,53 zł

8.08.2013

S

4900

0,53 zł

8.08.2013

S

7630

0,57 zł

9.08.2013

S

9000

0,59 zł

9.08.2013

S

1800

0,62 zł

12.08.2013

S

50

0,63 zł

12.08.2013

S

1950

0,59 zł

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu