Podpisanie umowy


W nawiązaniu do Komunikatu nr 30/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, instalacją odgromową oraz przeniesieniem trafostacji.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2.195.000,00 netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.