Śmierć Wiceprezesa Zarządu.


Zarząd Elektromont S.A. z ogromnym żalem zawiadamia o  tragicznej śmierci Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Jarosława Mazura.

Pomimo tej bolesnej straty działalność Spółki jest kontynuowana w sposób niezakłócony. Osobami zarządzającymi i reprezentującymi Spółkę są Marek Błażków, Prezes Zarządu oraz Jerzy Rymarowicz, Wiceprezes Zarządu. Są oni uprawnieni do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia wszystkich spraw związanych z jej działalnością.
Podstawa prawna:

§3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”