Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Strabag Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zadania wynosi 5.390.000,00 netto.

Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której podpisaniu Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.