Otrzymanie umowy


W nawiązaniu do Komunikatu nr 50/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  Strabag Sp.  z o.o.  podpisaną umowę w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji „Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach”.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 5.390.000,00 netto.

Termin zakończenia robót 30.04.2014 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 i 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.