Istotna informacja


W nawiązaniu do Komunikatu nr 25/2013 oraz 21/2013, Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  JAKON Sp. z o.o.  aneks do  Umowy na realizację robót elektrycznych i teletechnicznych w Centrum Dystrybucyjnym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty 6 578 416,00 PLN netto.

Termin zakończenia robót 11.04.2014 r.

W ocenie Zarządu otrzymany aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.