Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatów nr 30/2014, 39/2014 orz 51/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH, podpisane Polecenie Zmian Umowy dotyczącej wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. W wyniku zmian zwiększona zostanie cena kontraktowa.

Nowa cena kontraktowa włączając Polecenie Zmian wynosić będzie 2 845 600,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu Polecenie Zmian będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.