Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 29/2015 informuje, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizację prac elektrycznych na zadaniu inwestycyjnym Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   1 050 000,00 PLN  netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 30.11.2015 r.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.