Istotna informacja


W nawiązaniu do komunikatu 29/2015 Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizacje prac elektrycznych na zadaniu  inwestycyjnym  „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej”.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   970 000,00 PLN  netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.