Zmiany w zakresie Prokury

W nawiązaniu do komunikatu nr 42/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 10 września 2015 r. o dokonaniu rejestracji zmian w zakresie udzielenia prokury. Zgodnie z postanowieniem prokurę łączną sprawują Pani Małgorzata Zabrzańska oraz Panu Waldemar Żurawski.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.