Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji na budowie zakładów Borgers w Złotoryi.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac oraz etapowanie zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar