Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych  w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu . Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar