Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 17/2019 – ESPI z dnia 10.06.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od RS Bau sp. z o.o. sp.k. z/s Sośnicowice ul. Przemysłowa 10  Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: Budowa w Jeleniej Górze hali produkcyjno-magazynowej Firmy Meinert wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.  

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar