Otrzymanie tytułu Firmy Roku 2019 nadanego przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Zarząd Elektromont S.A. powiadamia, iż w dniu 7 stycznia 2020r. na uroczystej gali Spółka Elektromont S.A. otrzymała od   Prezydenta   Miasta  Jeleniej  Góry tytuł Firmy Roku 2019 .

Jest to dla Spółki zaszczytne wyróżnienie, które obliguje do utrzymania osiągniętego już poziomu i starań do dalszego rozwoju.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe