Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane  w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14.02.2020 r.
  2. Raport roczny za 2019 r. – 20.04.2020 r.
  3. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 14.05.2020 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14.08.2020 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13.11.2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.