Korekta komunikatu nr 18/2020 w sprawie uzyskania dotacji na kapitał obrotowy

Zarząd Elektromont S.A. koryguje komunikat nr 18/2020 , który po korekcie brzmi:

Zarząd Elektromont S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83   umowę na otrzymanie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 – dotacje na  kapitał obrotowy .

Fakt otrzymania dotacji zostanie potwierdzony w kolejnym komunikacie.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar