Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2020 i 2021.

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy  Nobilis Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia  do 31 grudnia 2021 r.

Nobilis Sp. z o.o.  jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3985.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar

Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu  

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent