Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarząd Elektromont S.A. z/s w Jeleniej Górze (Spółka) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022r. złożył  w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy „Wniosek Dłużnika o ogłoszenie upadłości”.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe