Odwołanie Prezesa Zarządu

Spółka Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Pana Mirosława Matwijów.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.